• glamourista
 • Najada
 • butterbeer
 • myownreality
 • helpmeimhungry
 • soultraveling
 • unknownpleasures
 • szydera
 • doctorfrederickchilton
 • scylla
 • pesymista
 • uoun
 • fleursdemal
 • emotionalanorexic
 • thehedgehogsdilemma
 • brzask
 • dumbscream
 • stockholmsyndrome
 • nowherextohide
 • nenya
 • littledarling
 • gemma
 • stanniewazkosci
 • infinitenoise
 • ihuntyoursoul
 • dzi
 • misery000
 • jankosz
 • nattaly
 • dreamcatcher
 • livela
 • frauvermeer
 • misza
 • missweird
 • oskus
 • boskipiotr
 • friendstraveluk
 • kojotek
 • olalaa
 • effodienssepulcrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafindesiecle findesiecle

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viainsanedreamer insanedreamer

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

6594 dcff 500

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viatulele tulele
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viatulele tulele
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatulele tulele
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viatulele tulele
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
2997 49a0 500
Reposted fromdzony dzony viawiedzmin wiedzmin
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
8320 2353 500
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
6172 2094 500
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl