• wartimenovelty
 • sadnessdove
 • ambermoon
 • Najada
 • butterbeer
 • myownreality
 • helpmeimhungry
 • soultraveling
 • unknownpleasures
 • szydera
 • doctorfrederickchilton
 • scylla
 • pesymista
 • uoun
 • fleursdemal
 • emotionalanorexic
 • thehedgehogsdilemma
 • jointskurwysyn
 • dumbscream
 • stockholmsyndrome
 • nowherextohide
 • nenya
 • littledarling
 • gemma
 • stanniewazkosci
 • infinitenoise
 • ihuntyoursoul
 • dzi
 • misery000
 • jankosz
 • nattaly
 • dreamcatcher
 • livela
 • frauvermeer
 • misza
 • missweird
 • oskus
 • boskipiotr
 • friendstraveluk
 • kojotek
 • olalaa
 • effodienssepulcrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7747 f530 500

mienar:

pondering

9113 5c01
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
4130 7092 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromLuukka Luukka vialottibluebell lottibluebell
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
7687 051e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupamarzen zupamarzen
8563 2537 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
8573 dc23 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
8965 0eb3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viapiehus piehus
2379 9e81 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseleneskin seleneskin
1588 a661

/ Fox

Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
8252 fae9 500
3266 f258
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl