• wartimenovelty
 • sadnessdove
 • sassenach
 • Najada
 • butterbeer
 • myownreality
 • helpmeimhungry
 • soultraveling
 • unknownpleasures
 • szydera
 • doctorfrederickchilton
 • scylla
 • pesymista
 • uoun
 • fleursdemal
 • emotionalanorexic
 • thehedgehogsdilemma
 • jointskurwysyn
 • dumbscream
 • stockholmsyndrome
 • nowherextohide
 • nenya
 • littledarling
 • gemma
 • stanniewazkosci
 • infinitenoise
 • ihuntyoursoul
 • dzi
 • misery000
 • jankosz
 • nattaly
 • dreamcatcher
 • livela
 • frauvermeer
 • misza
 • missweird
 • oskus
 • boskipiotr
 • friendstraveluk
 • kojotek
 • olalaa
 • effodienssepulcrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Let's no go shopping
Reposted fromZircon Zircon viaspecific-humor specific-humor
9980 9de8 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9982 a31c 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
2577 a14c
Reposted fromdesinteressement desinteressement
4336 c3bc 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0204 bc2e 500
3152 afcb
6412 f33b
Reposted frompiizza piizza
Dzieliśmy ze sobą wiele pięknych chwil, a Ty uczyniłaś moje życie...uczyniłaś je prawdziwym życiem. Niczego nie żałuję. Ale jestem jedynie rozdziałem w Twoim życiu - będzie ich znacznie więcej. Zachowaj w pamięci nasze cudowne wspomnienia, ale proszę, nie bój się tworzyć nowych.
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola
   Czołgasz się wśród dalekich zórz ku horyzontom bez zorzy niczym robak bez ścierwa, bez celu, wyśpiewując w psalmach no opak pragnienie śmierci. Sam. Bardziej sam niż plwocina diabła.
   Lżony przez wszystkich, kop sobie jamę w obelgach. Z łez sporządź sobie trumnę z obłędu — poduszkę.
   Gdybyś znalazł słowa zdolne złożyć się na modlitwę, która by wsączyła gorączkę i furię w kości umarłych, i wprawiła ich szczęki w klekot posłuszny rytmowi podziemnej wieczności! Ale tych słów nie znajdujesz, bo i nie możesz. Niema trucizna powleka cierpienia głosu. tylko serce kołacze jeszcze przy egzekwiach myśli.
Reposted fromxempx xempx
9624 d4fe 500
Pachu Torres
Reposted fromdossya dossya
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem
Reposted frompozakontrola pozakontrola via2708 2708
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, ch*j wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaflyingheart flyingheart
3944 3685
1603 5b2d
3352 8c2a 500
Reposted frompouler pouler viacoldwater coldwater
Reposted fromshakeme shakeme viacoldwater coldwater
3146 f5f0
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaananobody ananobody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl