• wartimenovelty
 • sadnessdove
 • ambermoon
 • Najada
 • butterbeer
 • myownreality
 • helpmeimhungry
 • soultraveling
 • unknownpleasures
 • szydera
 • doctorfrederickchilton
 • scylla
 • pesymista
 • uoun
 • fleursdemal
 • emotionalanorexic
 • thehedgehogsdilemma
 • jointskurwysyn
 • dumbscream
 • stockholmsyndrome
 • nowherextohide
 • nenya
 • littledarling
 • gemma
 • stanniewazkosci
 • infinitenoise
 • ihuntyoursoul
 • dzi
 • misery000
 • jankosz
 • nattaly
 • dreamcatcher
 • livela
 • frauvermeer
 • misza
 • missweird
 • oskus
 • boskipiotr
 • friendstraveluk
 • kojotek
 • olalaa
 • effodienssepulcrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8844 421a 500
9955 4bae 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
2314 10e4
0413 2c29 500

kvetchlandia:

Saul Leiter     New York City     1954

Reposted fromLittleJack LittleJack vialubiew0 lubiew0
0754 8718
Reposted fromEtnigos Etnigos
8959 03b7
bloopbloopbloopbloopbloopbloop
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus
8646 d934 500
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
1396 4130 500
1166 04de 500
6776 4e37
Reposted fromverdantforce verdantforce viapeepingtom peepingtom
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością. Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
7396 6a68

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viakarolinnaa karolinnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl