• wartimenovelty
 • sadnessdove
 • agridoce
 • Najada
 • butterbeer
 • myownreality
 • helpmeimhungry
 • soultraveling
 • unknownpleasures
 • szydera
 • doctorfrederickchilton
 • scylla
 • pesymista
 • uoun
 • fleursdemal
 • emotionalanorexic
 • thehedgehogsdilemma
 • jointskurwysyn
 • dumbscream
 • stockholmsyndrome
 • nowherextohide
 • nenya
 • littledarling
 • gemma
 • stanniewazkosci
 • infinitenoise
 • ihuntyoursoul
 • dzi
 • misery000
 • jankosz
 • nattaly
 • dreamcatcher
 • livela
 • frauvermeer
 • misza
 • missweird
 • oskus
 • boskipiotr
 • friendstraveluk
 • kojotek
 • olalaa
 • effodienssepulcrum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0004 a331 500
Reposted fromnyaako nyaako viavigil vigil
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viahavingdreams havingdreams
6055 93bb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatulele tulele
Zupełnie sama w strefie zagrożenia.
Czy jesteś gotowy, aby chwycić moją dłoń?
Zupełnie sama w płomieniu wątpliwości.
— Blanche - City Lights
7203 a6f6
Reposted fromuoun uoun viaveritas1 veritas1
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viabylejaka bylejaka
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap viadestroyed destroyed
2109 f753
Reposted fromEkran Ekran viadestroyed destroyed
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
6683 18d8
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
4824 46d8 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viainsanedreamer insanedreamer
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
4258 50b8 500
9734 0b81
The Congo Diaries
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
4252 c337 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl